UWAGA! Ten serwis wykorzystuje cookies i podobne technologie.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Placem zabaw „KIDS & FUN ” (zwanym dalej ,,Plac Zabaw”) zarządza IGI-TECH s.c.
Ryszard Dębski (zwany dalej ,,Zarządzający”).

2. Korzystanie z Placu Zabaw KIDS & FUN jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Placu
Zabaw opisane są w aktualnym Cenniku.

3. Każdy korzystający z Placu Zabaw KIDS & FUN zobowiązany jest do używania bransoletki z
chipem elektronicznym, oraz nosić ją przez cały czas pobytu na terenie Placu Zabaw, aż do
czasu jego opuszczenia.

4. Za zgubienie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł .

5. Każdy korzystający, spędzający czas na Placu Zabaw KIDS & FUN zobowiązany jest do
zapoznania się z poniższym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz z obowiązującym
Cennikiem przed wejściem na teren Placu Zabaw.

6. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację Regulaminu oraz cennik Placu Zabaw KIDS & FUN,
jednocześnie zobowiązanie Gościa do ich przestrzegania.

7. Plac Zabaw KIDS & FUN przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 1-10 lat.
Wszystkie osoby powyżej 10 lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować na całym
obiekcie KIDS & FUN szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać
zachowaniem niebezpiecznym dla dzieci.

8. Osoby, które nie ukończyły 3 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw KIDS &
FUN wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Zarządzający, ani personel obsługi Placu Zabaw
KIDS & FUN (dalej : "Obsługa”) nie świadczą opieki nad dziećmi. Rodzice oraz opiekunowie
dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie obiektu KIDS
& FUN i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
Proszę zapytać o możliwość samodzielnego pozostawienia dziecka na placu zabaw.

9. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci obowiązuje co
najmniej jeden dorosły opiekun. W przypadku grupy zorganizowanej na Plac Zabaw KIDS &
FUN zezwala się wchodzić dzieciom wyłącznie powyżej 3 roku życia. Organizator grupy musi
zapewnić odpowiednią ilość opiekunów, spełniając minimalne wymagania Zarządzającego,
określone w niniejszym punkcie.

10. Na terenie całego obiektu KIDS & FUN zabrania się:
a) wnoszenia żywności oraz napojów,
b) popychania się, bicia i innych form przemocy,
c) wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
d) wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami,
e) skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
f) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
g) wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją,
h) niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian lub elementów wystroju,
i) wchodzenia do dużego basenu z piłkami dzieci, które noszą pampersy,
j) wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
k) spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
l) żucia gumy,
m) palenia tytoniu,
n) wprowadzania zwierząt,

11. Na terenie Placu Zabaw zabrania się wszelkich agresywnych zachowań: popychania,
wchodzenia po zjeżdżalniach pod górę, niszczenia urządzeń i zabawek. Osoby, które nie
dostosują się do tej zasady, poniosą odpowiedzialność materialną.

12. Wszelkie przedmioty stanowiące zagrożenie (zegarki, okulary, biżuterię, łańcuszki,
pierścionki, bransoletki, kolczyki, telefony komórkowe, odzież z długimi sznurkami czy
tasiemkami) powinny być przekazane opiekunowi przed wejściem dziecka na Plac Zabaw
KIDS & FUN

13. Na terenie Placu Zabaw KIDS & FUN obowiązuje zakaz chodzenia w obuwiu.
Dzieci i dorośli bawią się bez butów, kapci itp.- obowiązkowo w skarpetkach.
Opiekunowie (osoby dorosłe powyżej 18 lat) korzystają z Sali Zabaw bezpłatnie
Dopuszczalna waga ciała osoby korzystającej z konstrukcji zabawowych wynosi nie więcej
niż 110 kg

14. Okrycia wierzchnie Goście powinni zostawiać w szatni. Do szatni Zarządzający nie jest
zobowiązany przyjmować rzeczy innych niż odzież, a w szczególności przedmiotów
wartościowych. Wszystkie przedmioty wartościowe pozostawiane są w szatni na
odpowiedzialność właścicieli, Zarządzający za te przedmioty nie odpowiada.

15. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów na teren Placu Zabaw KIDS &
FUN Spożywanie żywności oraz napojów możliwe jest tylko na terenie Restauracji. Specjalne
posiłki dla dzieci do lat 3 mogą być spożywane tylko w części restauracyjnej

16. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lub
zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub
znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.

18. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, lub
poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub
zaniechania.

19. Goście są zobowiązanie poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń
losowych, wypadków lub innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Placu
Zabaw KIDS & FUN.

20. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg
własnego uznania.

21. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw KIDS &
FUN przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie
przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości,
a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie
zostanie w takim przypadku zwrócona.

22. Obsługa zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Placu Zabaw KIDS &
FUN osoby stwarzających zagrożenie dla innych Gości, dzieci z opatrunkami
gipsowymi.

23. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów zabrania się przebywania na Sali zabaw
dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i
bakteryjnych.
Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu placu zabaw o schorzeniach i
niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuch itp.

24. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje
zwrot całości, ani części ceny biletu.

25. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Placu Zabaw
wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.

26.W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali zabaw w których
zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, fakt ten należy bez zwłocznie zgłosić
personelowi.
Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie w Sali zabaw uznane zostaną za nie powstałe na
Sali zabaw27. Reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Placu Zabaw KIDS&FUN, w dniu wizyty na
Placu Zabaw. Reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione.
Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Placu Zabaw
KIDS&FUN .

28. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do zamieszczania wybranych zdjęć, filmów na swojej
stronie internetowej, FB oraz w swoich materiałach reklamowych. W przypadku, gdy rodzice,
opiekunowie i inne osoby przebywające na sali zabaw, nie wyrażają zgody na
wykorzystywanie materiałów promocyjnych z udziałem dziecka lub wizerunkiem własnym,
należy powiadomić o tym Personel Sali Zabaw drogą e-mailową na adres:
info@kidsfunmarki.pl, przesyłając w załączniku zdjęcia, zawierające wizerunek, który nie
może być upubliczniany.

Życzymy miłej zabawy